KHÁT VỌNG TIÊN PHONG

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, lấy nhập khẩu và phân phối Dược/ Hóa mỹ phẩm làm lĩnh vực trọng tâm, GIO Group phấn đấu trở thành tập kinh tế đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam và khu vực; hướng đến một tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế.