GIO Group là môi trường nuôi dưỡng và phát triển những cá nhân tài năng, bản lĩnh, có tư duy tích cực, tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để và kỷ luật.

Mỗi thành viên của GIO Group luôn chủ động, nỗ lực học hỏi và phấn đấu không ngừng để phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.

Sự chủ động trong công việc, tư duy tích cực, và nhiệt huyết cũng là nét văn hóa đặc trưng của GIO Group trong các hoạt động Team building, các hoạt động đào tạo và các hoạt động vì cộng đồng.

Cùng với đó là công tác đào tạo và truyền thông nội bộ Tập đoàn luôn được khuyến khích thực hiện hàng tuần, hàng tháng.