Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT chọn đi du học ngày càng tăng. Một phần do nhu cầu từ thị trường lao động, một phần do chính sách hỗ trợ du học sinh thuận lợi ở các nước Hàn Quốc, Nhật Bản hay CHLB Đức.

Lựa chọn thực tế để tránh thất nghiệp

Tình trạng thất nghiệp của sinh viên Đại học, Cao đẳng sau khi tốt nghiệp đã không ngừng tăng cao trong suốt nhiều năm qua. Theo thống kê mới nhất tính đến quý 1/2017 của Viện Khoa học Lao động và Xã hội: Tỷ lệ thất nghiệp của lao động có trình độ Đại học trở lên của cả nước là 2.79%. Số liệu này cũng phần nào giải thích cho sự lựa chọn của các em học sinh THPT trong những năm gần đây. Chính vì vậy, nhiều em học sinh bắt đầu lựa chọn trường học để chắc chắn có được việc làm sau khi tốt nghiệp.