1 Tháng Hai, 2023

[GIO GROUP] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRỢ LÝ ĐÀO TẠO HỆ THỐNG G PHARMA EDU Số lượng : 01 người Thu nhập: Thỏa thuận trong buổi phỏng vấn  BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Trực tiếp thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Chủ tịch. Sắp xếp lịch làm việc cho Chủ tịch, nhắc […]


1 Tháng Hai, 2023

  [GIO GROUP] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN CONTENT MARKETING Số lượng: 01 người Thu nhập:  𝐓ừ 9-12tr/tháng BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch sản xuất nội dung cho quảng cáo Facebook Ads, các bài viết duy trì tương tác trên fanpage và group sản phẩm/câu lạc bộ; Cập nhật hình ảnh […]


20 Tháng Chín, 2021

GIO GROUP là tập đoàn với chuỗi hệ thống phân phối các sản phầm chuyên nghiệp và đẳng cấp.  Với phương châm đem lại sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tốt nhất tới khách hàng, GIO Group luôn đặt chữ “tâm” và đưa “quyền lợi khách hàng lên hàng đầu” […]


24 Tháng Ba, 2021

[𝐀𝐍 𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀] 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐒𝐔̛̣ Đ𝐈 𝐋𝐀̀𝐌 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐕𝐈̣ 𝐓𝐑𝐈́ 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐇𝐀̆𝐌 𝐒𝐎́𝐂 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 Số lượng: 𝟎𝟏 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Thu nhập hấp dẫn: 𝟎𝟕𝐭𝐫 -𝟏𝟎𝐭𝐫 + 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 ————————————————- 𝐌𝐎̂ 𝐓𝐀̉ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝟏. 𝐂𝐡𝐨̂́𝐭 đ𝐨̛𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠: – Tham gia tổ chức hội thảo nhà thuốc tại các tỉnh cùng Phòng MKT, […]


9 Tháng Ba, 2021

[𝐀𝐍 𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀] 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐆𝐀̂́𝐏 𝐆Đ𝐁𝐇 𝐌𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐁𝐀̆́𝐂 Số lượng : 𝟏 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Thu nhập hấp dẫn: 𝐭𝐮̛̀ 𝟒𝟓𝐭𝐫 -𝟗𝟎𝐭𝐫 𝐌𝐎̂ 𝐓𝐀̉ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 • Lập và triển khai các kế hoạch hành động cho PKD xuyên suốt tuần/tháng/quý… sát thực với định hướng phát triển công ty. • Quản lý các hoạt động kinh […]


2 Tháng Ba, 2021

𝐀𝐍 𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐆𝐀̂́𝐏 𝐕𝐈̣ 𝐓𝐑𝐈́ 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐋𝐘́ 𝐍𝐇𝐀̃𝐍 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟏 Số lương: 𝟎𝟏 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Thu nhập hấp dẫn: 𝐓𝐮̛̀ 𝟎𝟗-𝟏𝟐𝐭𝐫 𝐁𝐀̉𝐍 𝐌𝐎̂ 𝐓𝐀̉ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝟏. 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐦𝐨̛́𝐢, 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐜𝐮̃ – Đánh giá nhu cầu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. – Xác định phân khúc […]


2 Tháng Ba, 2021

𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐆𝐀̂́𝐏 𝐕𝐈̣ 𝐓𝐑𝐈́ 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐃𝐈𝐆𝐈𝐓𝐀𝐋 Đ𝐈 𝐋𝐀̀𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 Số lượng: 𝟬𝟭 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 Thu nhập hấp dẫn: 𝐓𝐮̛̀ 𝟏𝟎-𝟏𝟓𝐭𝐫 ( Tùy thuộc vào năng lực) 𝐁𝐀̉𝐍 𝐌𝐎̂ 𝐓𝐀̉ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 • Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing: Xây dựng chiến lược, chiến lược Marketing cho sản phẩm, các chương trình truyền thông, promotion […]


2 Tháng Ba, 2021

[𝐓𝐢𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠] 𝐀𝐍 𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐒𝐔̛̣ 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟎3/𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝐓𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 hấp dẫn 𝟏𝟎𝐭𝐫 – 𝟐5𝐭𝐫) #Trình_dược_viên tại các địa bàn cụ thể như sau: 𝟏. Đ𝐢̣𝐚 𝐛𝐚̀𝐧: 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐨́𝐚 : 𝟎𝟏 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 ( 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐇𝐨𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚́, 𝐘𝐞̂𝐧 Đ𝐢̣𝐧𝐡, 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐒𝐨̛𝐧, 𝐓𝐡𝐨̣ 𝐗𝐮𝐚̂𝐧, 𝐒𝐚̂̀𝐦 𝐒𝐨̛𝐧) —————————————————– 𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢: Chính […]


21 Tháng Một, 2021

𝐀𝐍 𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀] 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐆𝐀̂́𝐏 𝐐𝐔𝐀̉𝐍 𝐋𝐘́ 𝐓𝐃𝐕 𝐊𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡: 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦, 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐘𝐞̂𝐧 Số lượng: 01 người Thu nhập: 𝟐𝟓𝐭𝐫 – 𝟒𝟎𝐭𝐫 ———————– 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜: – Phụ trách triển khai doanh số kế hoạch năm 2021 của khu vực được giao; – Tuyển dụng + quản lý + hỗ trợ […]


24 Tháng Mười, 2020

𝑴𝒐̂ 𝒕𝒂̉ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄: • 𝑃ℎ𝑢̣ 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑂𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒( 𝑘ℎ𝑜̂́𝑖 𝑉𝑃), 𝑂𝑓𝑓𝑙𝑖𝑛𝑒 ( 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑖̉𝑛ℎ ) : Đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐/𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑑𝑢̀𝑛𝑔/𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛/𝐻𝑜̣̂𝑖 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝐶𝑎̂𝑢 𝑙𝑎̣𝑐 𝑏𝑜̣̂ 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑖̣𝑎 𝑙𝑦́ . • 𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 đ𝑎́𝑝 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚/𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣/𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑚𝑎̣𝑖/𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑐ℎ […]


24 Tháng Mười, 2020

𝐌𝐨̂ 𝐭𝐚̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜: • Nghiên cứu, đề ra và thực thi các chiến lược PR cho các thương hiệu sản phẩm và thương hiệu công ty; • Phối hợp với Phòng Hành chính Nhân sự xây dựng truyền thông nội bộ và quản lý trang web của công ty; • Tham mưu truyền thông […]


19 Tháng Bảy, 2019

I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm soát các khoản chi phí phát sinh theo khung chi phí đã duyệt/quy định của công ty Trực tiếp hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp; Kiểm tra, đối chiếu số liệu tổng hợp và chi tiết với các KTV Đôn đốc, hướng dẫn KTV xử lý và […]