24 Tháng Mười, 2020

𝑴𝒐̂ 𝒕𝒂̉ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄: • 𝑃ℎ𝑢̣ 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑂𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒( 𝑘ℎ𝑜̂́𝑖 𝑉𝑃), 𝑂𝑓𝑓𝑙𝑖𝑛𝑒 ( 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑖̉𝑛ℎ ) : Đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐/𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑑𝑢̀𝑛𝑔/𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛/𝐻𝑜̣̂𝑖 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝐶𝑎̂𝑢 𝑙𝑎̣𝑐 𝑏𝑜̣̂ 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑖̣𝑎 𝑙𝑦́ . • 𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 đ𝑎́𝑝 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚/𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣/𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑚𝑎̣𝑖/𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑐ℎ […]


19 Tháng Bảy, 2019

I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tập Đoàn GIO Group mở rộng kinh doanh, Bắt đầu từ 1/7/2019, Tập Đoàn chính thức triển khai phân phối độc quyền nhãn hàng sữa Danalac – Pháp tại Việt nam, với 3 SKU là Danalac 1,2,3 từ 0 cho đến 3 năm tuổi , Sản phẩm chuyên biệt cho trẻ […]


17 Tháng Bảy, 2019

I.Mô tả công việc 1. Chịu trách nhiệm triển khai Kế hoạch kinh doanh tại Khu vực được phân công đảm bảo chỉ tiêu doanh số theo Kế hoạch của Công ty. a. Đối với Kênh đại lý – Lên kế hoạch thực hiện, phân chia chỉ tiêu doanh số cho nhân viên cấp dưới; […]


17 Tháng Bảy, 2019

I.Mô tả công việc 1. Lập kế hoạch Kinh doanh – Thực hiện thu thập thông tin thị trường bao gồm các hoạt động của đối thủ, các chương trình khuyến mãi để kịp thời đưa ra kế hoạch kinh doanh kịp thời giúp thúc đẩy bán hàng, tăng doanh số; – Tuyển chọn và […]


17 Tháng Bảy, 2019

I.Mô tả công việc Thực hiện việc bán hàng, hoàn thành chỉ tiêu doanh số cá nhân theo Quy trình bán hàng của công ty Trực tiếp giới thiệu và bán sản phẩm của công ty đến khách hàng/đại lý/Salon tóc; Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, lập báo cáo khách hàng tiềm năng, mở […]


21 Tháng Mười Hai, 2018

Doanh nghiệp về sản phẩm hay dịch vụ thì bộ phận kinh doanh chính là nhân tố mang lại doanh thu trực tiếp. Quan tâm hàng đầu của mọi doanh nghiệp tập trung vào việc làm cách nào để tăng doanh số bán hàng, nhưng thực tế, những doanh nghiệp thành công đều bắt đầu […]


14 Tháng Mười Một, 2018

GIO Group cần tuyển dụng nhân sự tại vị trí Quản lý Vùng, thu nhập hấp dẫn 25tr – 55tr. Cụ thể công việc như sau: I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm triển khai Kế hoạch kinh doanh tại Khu vực được phân công đảm bảo chỉ tiêu doanh số theo Kế hoạch của […]