Trong hai ngày 6 -7/1/2017 – Công ty Cổ phần Dược phẩm An Hưng tổ chức Ngày hội tổng kết năm 2016 – “Hành trình bứt phá bản thân – Tri ân phụ mẫu” để mời toàn thể Tứ thân phụ mẫu cùng CBCNV về Hà Nội tham dự Tour du lịch Khám phá vẻ […]