16 Tháng Bảy, 2019

I.Mô tả công việc Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng XNK đảm bảo các hoạt động được vận hành một cách thông suốt và có hiệu quả: Xây dựng quy trình mua hàng trong và ngoài nước; quy trình giao nhận và xuất, nhập hàng hóa; Xây dựng và triển khai kế […]


13 Tháng Năm, 2019

I. Trách nhiệm Tổ chức thực hiện, giám sát và quản lý các công việc thuộc nhiệm vụ Phòng xuất nhập khẩu đảm bảo các công việc diễn ra thông suốt hiệu quả. II. Chi tiết công việc Quản lý và điều hành mọi hoạt động của phòng Xuất nhập khẩu và chịu trách nhiệm […]