Với tầm nhìn “Trở thành một trong những tổ chức Giáo dục và Đào tạo uy tín nhất tại Việt Nam trong việc giúp cho con người nâng tầm Nhận thức và Trưởng thành”, GIO UNI sẽ là Học viện đào tạo tư nhân phi lợi nhuận, nhằm tập trung đào tạo nhân lực để đáp ứng tốc độ phát triển và mở rộng các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn GIO.

GIO UNI đã có kế hoạch cụ thể để hợp tác chiến lược với các Trường Đại học hàng đầu Việt Nam. Các khóa đào tạo được thiết kế và giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm. GIO UNI sẽ cung cấp dịch vụ đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế và sẽ đáp ứng được các yêu cầu đặc thù của Việt Nam.

GIO UNI sẽ phát triển các chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các lĩnh vực trọng điểm như: Khoa học Sức khỏe; Quản trị nguồn nhân lực; Quản trị Kinh doanh; Lãnh đạo và Quản lý;…

Phương pháp đào tạo của GIO UNI dựa trên thực tế “Đào tạo chỉ tốt như hành động thúc đẩy và kết quả chỉ đến từ hành động”. Để cải thiện và duy trì quá trình học tập, GIO UNI áp dụng phương pháp đào tạo theo hình thức trao đổi và chia sẻ kinh nghiệp nhằm tối đa hóa tính tương tác, đồng thời áp dụng chương trình “Cải tiến liên tục”. Điều này đem lại thêm giá trị trong việc nâng cao tinh thần đồng đội. Đồng thời, GIO UNI cam kết tạo điều kiện tốt nhất để học viên được trải nghiệm thực tế, thực tập và làm việc tại các Công ty thuộc Tập đoàn GIO Group.

Với sự kết hợp giữa Con người (có năng lực cao, giàu kinh nghiệm và giảng viên / chuyên gia tư vấn có mục tiêu, định hướng cho học viên), Quá trình (tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận) và Hiệu quả của dịch vụ (các chủ đề về kỹ năng mềm và kỹ thuật được truyền tải bằng nhiều hình thức đào tạo khác nhau). GIO UNI cam kết mang đến giải pháp phù hợp nhất cho các học viên khi tham gia các khóa đào tạo.

Nguồn GIO Group